DE NIEUWE GEEFWET

 
Voor de periode 2012-2016 geldt een bijzondere fiscale regeling met betrekking tot giften aan culturele instellingen die door de Belastingdienst als ANBI zijn aangemerkt. In deze zogenaamde Geefwet wordt een aantal wijzigingen in de aftrek van giften doorgevoerd.

 
Een eenvoudige uitleg over de werking van de Geefwet

Giften aan culturele instellingen worden gestimuleerd door in de inkomstenbelasting een zogenaamde multiplier van 125% toe te passen op deze giften, tot een maximum bedrag van 5.000 € per jaar. Dit houdt kort gezegd in dat u uw gift aan Fundament met een multiplier van 25% kunt verhogen. De Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan het bedrag dat u aan Fundament geschonken heeft tot een maximum van 5.000 € per jaar. Het maximale extra aftrekbare bedrag bij schenkingen van 5.000 € per jaar is dus 1.250 €. Wel is er een verschil tussen een eenmalige schenking en een periodieke schenking.

 

Eenmalige schenking/losse gift

Voor een eenmalige schenking geldt een aftrekdrempel van 1% van het jaarinkomen. Bijvoorbeeld bij een jaarinkomen van 35.000 € is de eerste 350 € niet aftrekbaar. Bovendien is er een maximale aftrek van 10% van het jaarinkomen, i.e. 3.500 €.
In dit voorbeeld is alleen een gift hoger dan 350 € aftrekbaar. Bij Fundament, die als culturele ANBI is aangemerkt, mag u de multiplier van 125% toepassen. U kunt er dus voor kiezen om uw fiscaal voordeel aan Fundament te schenken.

 
Voorbeeld

 

Jaarinkomen       Gift       Drempel       Multiplier       Aftrekbaar       Netto
35.000 €   500 €   350 €   125 €   275 €   225 €
50.000 €   1.000 €   500 €   1.250 €   750 €   250 €
65.000 €   1.500 €   650 €   1.875 €   1.225 €   275 €

 

Periodieke schenking

Het verschil tussen een eenmalige schenking en periodieke schenking is dat deze laatste geen aftrekdrempel van 1% van het jaarinkomen heeft. Een periodieke gift is onbeperkt aftrekbaar, maar de schenker moet zich wel vastleggen voor een periode van tenminste vijf jaar. Een periodieke schenking is dus fiscaal gunstiger voor particulieren: door de belastingaftrek en de multiplier kan er een hoger bedrag geschonken worden tegen dezelfde nettokosten.

Per 1 januari 2014 is het niet meer nodig om een periodieke schenking in een notariële akte vast te leggen.

 
Voorbeeld:

IB-tarief 33 %

 

Gift      

Aftrekpost

(multiplier)

     

Fiscale

teruggave

      Netto
1.000 €   1.250 €   413 €   587 €
1.500 €   1.875 €   619 €   881 €  
2.000 €   2.500 €   825 €   1.175 €

 

IB-tarief 42 %

 

Gift

1.000 €       1.250 €               525 €            475 €
1.500 €   1.875 €   788 €   712 €
2.000 €   2.500 €   1.050 €   950 €

 

IB-tarief 52 %

 

Gift

1.000 €       1.250 €               650 €             350 €
1.500 €   1.875 €   975 €   525 €
2.000 €   2.500 €   1.300 €   700 €

 

 

Bedrijven (BV’s) e.d. die onder de vennootschapsbelasting vallen
De aftrekbaarheid van giften door het bedrijfsleven zijn vanaf 2012 ook verhoogd. Het totaal aan giften mag maximaal 50% van de fiscale winst bedragen met een maximum van 100.000 €. Er geldt voorlopig geen drempel.
Voor de vennootschapsbelasting geldt een multiplier van 50% tot een maximum van 5.000 euro per jaar. Er kan dus maximaal 2.500 € in aftrek worden gebracht.

 

Voorbeeld:

 

Gift      

Aftrekpost

(multiplier)

     

Fiscale

teruggave

      Netto
3.000 €   4.500 €   4.500 €   1.500 €
5.000 €   7.500 €   7.500 €   2.500 €

 

Deze weergave van de Geefwet is gestileerd. Uw persoonlijke situatie kan afwijken. Voor de exacte uitwerking in uw persoonlijke situatie dient u contact op te nemen met uw belastingadviseur.