balk dun
 
Het aantal exposities dat de laatste jaren uitsluitend gewijd is aan het gebruik van klei en keramiek in de hedendaagse kunst is opmerkelijk te noemen. Deze belangstelling kan verklaard worden in het licht van de terugkeer naar het kleinschalige, het collectieve en naar de natuur, de herontdekking van wat ‘oer’ is, het streven naar duurzaamheid, het consuminderen, dat alles, in een breder kader, als actieve bijdrage aan een betere leefwereld en omgang met de aarde. Het gaat om een pas op de plaats, een herbezinning op onze ethische waarden vanuit het besef dat de aarde niet onuitputtelijk is.
De hernieuwde aandacht voor het klassieke ambacht, een associatie die onlosmakelijk met
klei verbonden is, sluit hier naadloos bij aan.

 

Luster – Clay in Sculpture Today sloot aan bij deze hernieuwde belangstelling maar ging
een stap verder doordat kunstenaars opdrachten verstrekt werden om nieuwe werken in klei en keramiek te maken voor de openbare ruimte. Op twee verschillende manieren werden de werken daardoor dichter bij hun oorsprong gebracht. Enerzijds vloeit het ontstaan van keramische kunst immers voort uit toepassingen van keramiek in de openbare ruimte,
namelijk gevelbekleding zoals die aan het einde van de 19e eeuw in nieuwe architectuur
werd toegepast. Anderzijds werden de nieuwe werken in klei en keramiek direct verbonden met de aarde, waar hun materialiteit aan onttrokken is, door de werken te presenteren in de natuurlijke context van De Oude Warande. De kunstenaars werden daarbij uitgedaagd om
hun gangbare praktijk in te passen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van die publieke, natuurlijke omgeving. Daarbij deed het er niet toe of het ging om een figuur of een abstracte stapeling, een hoofd of een vaas in lichaamsvorm, een totem of een geest, ongebakken klei of steengoed. Ongeacht hun betekenis, of ze nu wel of niet getekend werden door glazuren of lusters, de werken genereerden nieuwe inzichten, verrijkten de wereld en verleenden ons leven meer glans.

 

Deelnemende kunstenaars

De expositie focuste op een selectie van kunstenaars bij wie klei al lang of zelfs altijd al een vooraanstaande positie in hun oeuvres heeft ingenomen. Met deze selectie werden verschillende aspecten van hedendaagse keramische sculptuur aan de orde gesteld: de betekenis van schaal (van klein tot monumentaal), van bewerkingsprocessen (van
ruw tot geglazuurd en ready-made), de esthetiek van kleur en glans (die van het materiaal versus de toevoeging van pigmenten en lusters) en de functies van ordening, het aardse, ritueel en mythe.

 

Caroline Coolen (BE)
Daniel Dewar & Grégory Gicquel (GB/FR)
Alexandra Engelfriet (NL)
Guido Geelen (NL)
Cameron Jamie (USA)
Markus Karstieβ (DE)
Marien Schouten (NL)
Johan Tahon (BE)
Gert & Uwe Tobias (DE)
Anne Wenzel (DE)
Jesse Wine (GB)