Lustwarande ’15
 
Begonnen in 2000 heeft Lustwarande in Barok park De Oude Warande in Tilburg zich na vier edities inmiddels bewezen als een van de belangrijkste internationale buitenexposities in Nederland.
 
Van 29 augustus tot en met 25 oktober vond de vijfde editie plaats, Lustwarande ’15 – Rapture & Pain. Zeventien kunstenaars toonden recent of nieuw werk, dat speciaal voor de expositie gemaakt werd.
 

 Arne Quinze - Red Stilthouse MyHomeMyHouse (2012)


Arne Quinze – Red Stilthouse MyHomeMyHouse (2012)


fotografie Gert Jan van Rooij
 

Rapture & Pain
 
Rode draad was de sociale kritiek die in de kunstwerken besloten ligt en die de kunst verbindt met de tijdgeest. Deze kritiek beslaat een verglijdende schaal, waarbij pessimisme en optimisme, twijfel over de toekomst en het geloof erin, de uitersten vormen. 
 
Rapture & Pain ging over vooruitgangsgedachten, waarbij expressies van hoop, vreugde en vooruitgang afgewisseld werden met uitingen van twijfel, angst en pijn.
 

 Ugo Rondinone - the thoughtful (2015)


Ugo Rondinone – the thoughtful (2015)


 
  

Extra locatie, public program en educatie

 

In het kader van Lustwarande ’15 presenteerde PARK – Platform for Visual Arts Looking Back van Maria Roosen.

 

Het public program bestond uit interviews met deelnemende kunstenaars in het auditorium van De Pont Museum en rondleidingen door Lustwarande ’15.

 

Voor het kunstonderwijs vonden er lezingen plaats, voor het voortgezet onderwijs is er het online project IMAGINE.

 

Joep

 

Atelier van Lieshout – The Burghers (2013)