Luster
 
Na vijf edities van Lustwarande, die sinds 2000 om de vier jaar plaats vinden, zijn er vanaf nu jaarlijks exposities in park De Oude Warande. Lustwarande blijft gehandhaafd. De exposities in de tussenliggende jaren zijn kleiner van opzet zijn en een striktere thematiek kennen.
 
Luster – Clay in Sculpture Today is de eerste manifestatie van deze nieuwe koers en toont nieuwe werken van elf internationale kunstenaars.
 
Ondersteun deze expositie. Dat kan hier.
 

 Cameron Jamie at Gladstone Gallery 2015


Cameron Jamie at Gladstone Gallery 2015

Clay in Sculpture Today
 
Het aantal exposities over het gebruik van klei en keramiek in de hedendaagse kunst is de laatste jaren opmerkelijk te noemen. Luster – Clay in Sculpture Today sluit aan bij deze hernieuwde belangstelling maar gaat een stap verder door kunstenaars uit te dagen nieuwe werken te maken voor de natuurlijke, openbare ruimte van De Oude Warande.
 
Verschillende aspecten van keramische sculptuur zullen aan de orde komen: de betekenis van schaal, verschillende bewerkingsprocessen, de esthetiek van pigmenten en lusters, het aardse, de ordening, het ritueel en de mythe.
 

Marien Schouten - Green Room (Snake) (2001-2002)


Marien Schouten – Green Room (Snake) (2001-2002)

De Pont Museum, public program en educatie

 
In De Pont Museum zal er werk uit de collectie getoond worden van Guido Geelen en van Marien Schouten. Tevens is er de expositie De Eerste Steen van Tim Breukers en Andreas Arndt te zien.
 
Het public program bestaat uit interviews met deelnemende kunstenaars in het auditorium van De Pont Museum en rondleidingen door Luster.
 
Voor het voortgezet onderwijs wordt het product Down to Earth ontwikkeld.
 

Guido Geelen - Gebakken klei (2014)


Guido Geelen – Gebakken klei (2014)